12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

 

12 สิงหามหาราชินี วันแม่แห่งชาติ

ในวโรกาสพระบาทสมเด็จฯพระบรมราชินีนาถมีพระชนมายุครบ 81 พรรษา ข้าพระเจ้าทีมงานร้านผ้าม่านเอ็ม.วายด์.เดคคอร์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งสิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้จงดลบันดาลประทานพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงเป็ร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีพระชนมายุยิ่งยืนนานตลอดไปเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ทีมงานร้านผ้าม่าน เอ็ม.วาย.เดคคอร์