ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

 

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค 

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค ขอบพระคุณที่ไว้วางใจ M.Y. Decore

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง  ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค

ภาพบรรยากาศงานติดตั้ง ศูนย์ซ่อมบำรุงสนามกอล์ฟ นอร์ธ พาร์ค