fbpx

ผ้าม่านแถมรางฟรี ม่าน ผ้าม่าน ร้านผ้าม่าน เอ็มวายเดคอร์ ประเมินราคาม่าน

๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

"ห้ามผู้ใดทำการ Copy รูปภาพผลงานของร้านเอ็มวายเด็คคอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต"

พระเทพ-2015

๒ เมษายน ๒๕๕๘
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

60 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ทรงอยู่คู่กับประชาชน ชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทีมงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายเดคคอร์

"ห้ามผู้ใดทำการ Copy รูปภาพผลงานของร้านเอ็มวายเด็คคอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต"