๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

พระเทพ-2015

๒ เมษายน ๒๕๕๘
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี

60 พรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
มีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
ทรงอยู่คู่กับประชาชน ชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ทีมงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายเดคคอร์