ถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา ติดตั้งผ้าม่านเวที งานวันพ่อ 2558

ถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของเรา ติดตั้งผ้าม่านเวที งานวันพ่อ 2558

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด

ผ้าม่านเวที งานวันพ่อ เมเจอร์ปากเกร็ด