ผลงานที่ สถานฑูตฝรั่งเศส โดยร้านผ้าม่านเอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานติดตั้งผ้าม่าน สถานฑูตฝรั่งเศส โดยร้านผ้าม่านเอ็มวายด์เดคอร์

นอกจากงานติดตั้งผ้าม่านแล้ว ทีมงานร้านผ้าม่านเอ็มวายด์เดคอร์ได้มีโอกาสทำงานให้กับ สถานฑูตฝรั่งเศส โดยการกั้นห้อง ติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน และือื่นๆ

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์

ผลงานร้านผ้าม่าน เอ็มวายด์เดคอร์