ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน ผ้าม่านฉะเชิงเทรา

ผ้าม่านศาลาอเนกประสงค์ วัดหนองเหียง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เราได้รับความไว้วางใจจากน้องเชษฐ์และครอบครัวได้มีจิตศรัทธาสร้างถวาย ทางเราก็ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ร่วมอนุโมทนากับเราด้วยกันนะคะ ขอผลบุญให้ทุกๆท่านผู้มีอุปการคุณร้านเราประสบแต่ความสุขความเจริญทุกๆท่านค่ะ

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน

ติดตั้งผ้าม่าน ศาลาอเนกประสงค์ ที่ วัดหนองเหียง..เขาหินซ้อน