งานติดตั้งผ้าม่าน feresa สุขุมวิท

งานติดตั้งผ้าม่าน feresa สุขุมวิท

งานติดตั้งผ้าม่าน เมื่อวันที่  –  ที่ Feresa สุขุมวิท เป็นการติดผ้าม่านชนิด ม่านจีบ สีแดง สูงเกือบสามเมตร บริเวณกระจกโค้งหน้าร้าน

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท

ผ้าม่าน FERESA สุขุมวิท