ผลงาน ติดตั้งผ้าม่านที่ The Centro โดยร้านม่านเอ็มวายด์เดคคอร์