ติดตั้งม่านหลุยส์ ที่ฌาปนสถานกองทัพอากาศ โดยร้านม่านเอ็มวายด์เดคคอร์